Dr. Rosivall László

Dr. Rosivall LászlóDr. Rosivall László (1949) 1973-ban szerzett orvosi diplomát (summa cum laude) a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, majd kandidátus (1980), illetve a tudományok doktora (1987). 1994/95-ben a Semmelweis Egyetem rektora. Jelenleg a Kórélettani Intézet igazgatója, a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolájának vezetője és az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem díszdoktora. A bergeni, az alabamai, a Dél-kaliforniai, a Harvard, a montpellier-i, a heidelbergi, a Tulane Egyetemek korábbi vendégkutatója, -professzora. A Magyar Vese Alapítvány és a Nemzetközi Nephrologiai Iskola alapítója. Nephrologiai PhD programjában eddig 36 PhD végzett, ebből 23-nak ő volt a témavezetője. Ezenkívül irányításával 2 kandidátusi disszertáció is született.

Érdeklődési terület: A veseműködés és a vérnyomás szabályozás élet-és kórélettana a molekuláris szinttől a betegekig. Többek között új modellt dolgozott ki az intrarenális mikrocirkuláció felépítésére. Nevéhez fűződik a glomerularis filtrációt szabályozó “short-loop” mechanizmus leírása. A gyomorfal mikrocirkulációjának vizsgálatára először alkalmazta a mikropunkciót, és mérte meg a kettős kapilláris rendszerben a filtrációs és a reszorbciós erőket. Elsőként ismerte fel és írta le az endotheliális nanocsatornákat a renalis afferens arteriola distalis szakaszán kísérleti emlősállatokban, illetve emberben és igazolta, hogy ezek száma függ a szervezet aktuális állapotától (például kor, a stressz, az angiotenzin). Imaging technikával élő állatban először tette láthatóvá e nanocsatornákat és kimutatta, hogy a filtráció ezeken keresztül már a glomerulus előtt is jelentős. Kutatási eredményeivel újraértelmezte a juxtaglomerularis apparátus morfológiáját és funkcionális jelentőségét.

Tudományos társaságok: A Nemzetközi Kórélettani Társaság kincstárnoka, a Nemzetközi Nephrologiai Társaság vezetőségi tagja, számos hazai társaság vezetőségi tagja. Szerkesztő Bizottsági tagság: 9 külföldi/nemzetközi, 5 hazai tudományos folyóirat Legfontosabb közéleti funkciói: ETT Nephrologia, Hypertonia, Pulmonologiai Bizottság elnöke, OTKA Élettani Bizottság tagja, titkára, elnöke, kollégiumi tagja, MTA Doktori Bizottság tagja, számos nemzetközi és hazai kongresszus szervező és/vagy tudományos elnöke, MÖB Orvos- és Egészségtudományi Szakkollégium tagja, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tagja és a Szociális és Egészségügyi Munkabizottság elnöke, ETT Szív, Érrendszeri, Nephrologia, Hypertonia Bizottságának elnöke.

Publikációi: eredeti közlemény 134 (ebből magyar nyelvű: 32), összes impakt faktor: 241.105, Hirsch-index 22, összes idézettség: 1626, idézhető előadás: 379, könyv: 2, nemzetközi folyóirat supplementum szerk: 2, könyvfejezet és jegyzet: 73, szabadalom: 2.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.