Avicenna International College (AIC)

Cégtörténet és tevékenység

Avicenna International CollegeIntézményünk elődje 1995-ben alakult Budapesten, különféle oktatási szolgáltatásokat nyújtott külföldi diákok részére, illetve aktívan részt vett a nemzetközi diáktoborzásban, kezdetben elsősorban egészségügyi-orvosi területen. 1999 folyamán került sor a cég átszervezésére, tevékenységi körünk jelentősen bővült, és 2000-ben megalakult az Avicenna College, melynek neve 2005-ben Avicenna International College-ra változott.

Fő profilunk különféle angol nyelvű ún. előkészítő kurzusok szervezése nemzetközi diákoknak, melyek elvégzése után a College által kiadott diplomát kapnak, mely után Bachelor of Art fokozatot szerezhetnek valamely magyar vagy külföldi felsőoktatási intézményben. E programjainkat orvosi, műszaki, közgazdasági, művészeti és angol nyelvoktatási területen indítjuk. Emellett természetesen folyamatosan bővítjük oktatási és egyéb szolgáltatásaink körét, szakmai és angol nyelvi kurzusaink 2003-tól elérhetőek a magyar érdeklődők számára is. Tanévenként az alábbi programok kerülnek megrendezésre:

  1. Orvosi Előkészítő Program (Medical Foundation Program)
  2. Műszaki Előkészítő Program (Technical Foundation Program)
  3. Üzleti Előkészítő Program (Business Foundation Program)
  4. Nemzetközi Középiskolai Program (High School Program)
  5. Angol Nyelvi Program (English Language Program

A felvételi vizsgára való sikeres felkészítés mellett fontosnak tartjuk, hogy végzett hallgatóink megállják helyüket az egyetem első éveiben is, ezért programunkban olyan szaktárgyak oktatását is végezzük (pl. orvosi területen anatómia, szövettan, orvosi latin nyelv), melyek alapszinten készítenek fel egyetemi tárgyak tanulására. Oktatásunk tartalmazza a fogadó ország kultúrájának, felsőoktatási rendszerének, szokásainak és a hatékony tanulási módszerek megismertetését is. Korábbi diákjaink jelenleg is magyar vagy külföldi intézmények sikeres hallgatói.

Jó kapcsolatokat tartunk fenn számos magyar felsőoktatási intézménnyel, orvosi területen a Budapesten és más vidéki nagyvárosokban (pl. Szeged, Pécs) található orvosi egyetemekkel, műszaki témában a budapesti és miskolci műszaki egyetemekkel, vagy közgazdasági területen a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemmel és más üzleti főiskolákkal is. Kapcsolataink egészen a kezdetekig nyúlnak vissza. Diákjaink évente látogatást tesznek az egyetemeken, mellyel segíteni kívánjuk őket a továbbtanulással kapcsolatos végső döntésük meghozatalában. Az Avicenna International College Szakmai Tanácsadó Testületének tagjai is a fent említett intézmények nagyrabecsült professzorai közül kerülnek ki. A Testület elnöke Prof. Dr. Halász Béla, titkára Prof. Dr. Rosivall László.

Diákjaink a világ különböző országaiból érkeznek és igen fontosnak tartjuk az adott országban működő egyetemekkel, szakmai és egyéb hivatalos szervezetekkel folytatott folyamatos együttműködést, illetve új szakmai kapcsolatok létesítését.

Aktívan részt veszünk különféle orvosi és oktatási rendezvények (szakmai találkozók, szimpóziumok, stb.) szervezésében és lebonyolításában. 2005 augusztusában került sor a Magyarok Nemzetközi Orvostudományi Akadémiájának 6. kongresszusára (6th International Congress of the Worldwide Hungarian Medical Academy), melynek megszervezésében az Avicenna International College vezetősége és munkatársai aktív szerepet vállaltak.

Folyamatosan fejlesztjük kapcsolatainkat svéd és amerikai oktatási szervekkel, egyetemekkel is esetleges közös oktatási programok indítása ügyében. Svédországból érkező diákjaink tanulmányaikat a svéd állam által nyújtott hitelből finanszírozhatják.

Intézményünk 2006-ban szerezte meg a magyar felnőttképzési akkreditációs tanúsítványt, 2009-ben került sor az első programunk akkreditációjára.

A növekvő diáklétszám szükségessé tette egy új oktatási központ kialakítását. Iskolánk 2010. januártól a Budapest, VIII., Orczy út 3-5. sz. alatt lévő iskolaépületben működik tovább, jelentősen bővítve ezzel az oktatásra és a kiegészítő tevékenységekre felhasználható területet. A műemlék épületet a műemlékvédelem szabályaival összhangban, de a modern kor követelményeit figyelembe véve újítjuk fel.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.