Információ

Jelentkezési lap a 2014-es tavaszi előkészítő programra.

A Semmelweis Egyetem Cigány Orvos – egészségügyi Képzési Programjának célja, történeti áttekintése:

A Cigány Orvosképzési Program 2011 februárjában indult. A jelentkezők lehetőséget kapnak arra, hogy az előkészítő tanfolyam elvégzését követően az Általános Orvostudományi Karon, vagy a Főiskolai kar valamelyik szakán tanuljanak tovább. Az előkészítő képzés célja, hogy a tehetséges roma fiatalokat egy-két éves, intenzív, nevelő-oktató tanfolyam keretében alkalmassá tegye a sikeres felvételi vizsgára.

A program közvetett célja olyan cigány orvosok képzése, akik végzésük után betöltik az évtizedek óta üresen álló családorvosi állásokat, lehetővé téve ezzel, hogy a cigány közösségek megfelelő orvosi ellátásban részesüljenek, illetve a rossz egészségügyi mutatók javuljanak.

Ezen kívül célja még olyan cigány értelmiség felnevelése, mely értelmiségi kör tagjai a saját környezetükben köztiszteletben részesülve, foglalkozásuknál, tanultságuknál fogva automatikusan kiemelkedő szerepet játsszanak a cigány kisebbség integrálódásában, felemelkedésében.

A Cigány Orvosképzési Program első Előkészítő Programján 20 jelentkező közül, a felvételi beszélgetés után, 10 hallgató kezdte meg tanulmányait. Mindkét napon 7 óra előadáson vettek részt a hallgatók, ebből 5 szakmai és 2 kulturális előadás volt. Szombat délutánra, illetve estére mozi, színház, állatkert, múzeum stb. látogatásokat szerveztünk.

A szakmai anyagok felölelték az élettani, anatómiai, kémiai stb. alapokat. Tanulásra, vizsgára felkészítő elemek, gyakorlatok is szerepeltek az oktatásban, hogy a hallgatók megfelelő tapasztalatot és önbizalmat nyerjenek.

A kulturális előadásokat, melyek felölelték az értelmiségképzés valamennyi kérdését a művészetektől a fenntartható fejlődésig, a történelemtől az etikáig, az ország legkiválóbb szakemberei tartották.

Előadásokat tartott többek között a tudományról, illetve a Magyar Tudományos Akadémiáról Pálinkás József, a fenntartható fejlődésről és a könyvtárakról Náray-Szabó Gábor, a mikro- és nanovilágról, a versekről a reformkortól napjainkig, valamint a veseműködésről és a maratoni futók haláláról Rosivall László, a sejtbiológiáról másképpen Falus András, az agyműködésről Somogyi Péter, a kisebbségi létről Burai Katalin.

A zeneakadémia rektora, Batta András összefoglaló előadást tartott a zenéről, Keserű Katalin művészettörténész a kortárs, Feledy Balázs a klasszikus művészetről.

A hallgatók színházban látták az „Édentől keletre” és a „Rómeó és Júlia” című színdarabokat, illetve moziban „A király beszéde” című filmet.

Az Iparművészeti Múzeumban Takács Imre főigazgató tartott előadást a XIX-XX. századforduló építészetéről, iparművészetéről, illetve tárlatvezetést a török szőnyegek, illetve a perzsa művészet időszakos kiállításain.

Varga Benedek főigazgató pedig a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban beavatta őket az orvos történelem rejtelmeibe, illetve bemutatta az állandó kiállításukat.

A hallgatók a Program végén írásban és szóban is számot adtak tudásukról. A 265 kontaktórás oktatási program elvégzése és a sikeres vizsga után a hallgatók bizonyítványt és továbbtanulási javaslatot kaptak. A Vizsgabizottság 6 hallgatót javasolt a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán történő továbbtanulásra, 2 hallgatót pedig a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán történő továbbtanulásra. Ezen kívül 1 hallgatót – tizenegyedik évfolyamos lévén – egy újabb Előkészítő Programon való részvételre javasolta a Bizottság.

A 2011/2012-es tanévben 6 roma orvostanhallgató és 2 egészségügyi főiskolás kezdte meg tanulmányait a Semmelweis Egyetemen, miniszteri ösztöndíjjal.

Minden hallgató saját tutort kapott. Nagyhírű professzorok és oktatók vállalták, hogy egy-egy hallgatóval rendszeresen találkoznak, segítik és nyomon követik tanulásukat. Szombatonként fiatal oktatók rendszeres korrepetálást biztosítanak a különböző tantárgyakból.

A programvezető több alkalommal szerepelt a Kossuth Rádióban, Lánchíd Rádióban, Civil Rádióban, és különböző televízióadásokban, valamint több újság is interjút készített vele. A hallgatók maguk is szerepeltek a Kossuth Rádióban, illetve több újságcikkben. Nemcsak stúdió-, de helyszíni felvételek is készültek. A Semmelweis Egyetem is többször adott hírt, illetve készített interjút a hallgatókkal és a programvezetővel.

Önerőből elkészült a cigány orvosképzés honlapja, melyen további információk is találhatók (www.cigany-orvoskepzes.eu). Ezen kívül megtalálható rajta az az intranet formában működő hallgatói ellenőrző rendszer, melyen megtalálhatók a személyi lapok, ahol az oktatók rendszeresen beszámolnak a programvezetőnek a hallgatók egyéni haladásáról, valamint az évközi, féléves és év végi beszámolók, vizsgák eredményéről.

A második Előkészítő Program során 25 jelentkezőből a felvételi beszélgetés után 21 hallgató kezdte meg tanulmányait a képzésben. Az Előkészítő 15 héten keresztül zajlott szombati és vasárnapi napokon, a 16. héten a hallgatók számot adtak a tudásukról.

A második Előkészítő Programon – az első Előkészítő Program gyakorlatától eltérően – az első Előkészítő Programot elvégzett hallgatók észrevétele és javaslata alapján (ti. az anatómia és a fizika tárgyakra való felkészülés rendkívül hasznos lett volna számukra az első évfolyamon végzett tanulmányaik során) – kulturális programok helyett anatómia és fizika órákon vettek részt a hallgatók.

A vizsgaeredmények alapján a Vizsgabizottság 7 hallgatót javasolt a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, 1 hallgatót az Egészségtudományi Karon, 1 hallgatót pedig a Wesley János Lelkészképző Főiskola szociális munka szakán történő továbbtanulásra.

A 2012/2013-as tanévben 6 hallgató kezdte meg tanulmányait az Általános Orvostudományi Karon, 1 hallgató az Egészségtudományi Karon, 1 hallgató a Wesley János Lelkészképző Főiskola szociális munka szakán, 1 hallgató pedig a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán.

Összefoglalva, az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a program sikeres, az egyetemre bekerült hallgatók az elvárt követelményeknek megfelelnek, a vizsgákon eleinte ha nem is kiemelkedően, de eredményesen teljesítenek.

Úgy látszik, hogy a program segítségével a jövőben évente 2-3 romát tudunk egészségügyi diplomával útra bocsájtani.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.